Overview

Projekt urządzeń i oprogramowania do monitorowania działania systemu.
Cel - zrobić dużą ilość małych zdalnych urządzeń, które podają tylko stan baterii i wartość zmierzoną (np. temperaturę/wilgotność).
System agregujący to aplikacja uruchamiana na jakimś serwerze (może być raspberry).
Do wizualizacji strona WWW lub aplikacja mobilna na androida.