Overview

Projekt mający na celu zamodelowanie procesów biznesowych w wymyślonej przez nas firmie.
Język modelowania: BPMN, oprogramowanie: Tibco Business Studio
ModBiz 2012, sem.6