Overview

Celem projektu jest zrównoleglenie obliczeń symulacji ruchu wielu pojazdów bezzałogowych (UAV).
PRiR 2012, sem.6